ایران کاوه

تخفیف!

گاوصندوق سوپرایران کاوه مدل1020KRD_S

قیمت اصلی تومان22/315/000 بود.قیمت فعلی تومان20/455/000 است.

تخفیف!

گاوصندوق ایران کاوه مدل620KRD

قیمت اصلی تومان12/677/000 بود.قیمت فعلی تومان11/523/000 است.

تخفیف!

گاوصندوق ایران کاوه مدل1200D_KRD

قیمت اصلی تومان21/115/000 بود.قیمت فعلی تومان19/895/000 است.

تخفیف!

گاوصندوق سوپرایران کاوه مدل 720KRD_S

قیمت اصلی تومان17/875/000 بود.قیمت فعلی تومان16/625/000 است.

تخفیف!

گاوصندوق سوپرایران کاوه مدل 1200KRD_S

قیمت اصلی تومان26/237/000 بود.قیمت فعلی تومان22/850/000 است.

تخفیف!

گاوصندوق ایران کاوه مدل 520KRD

قیمت اصلی تومان10/288/000 بود.قیمت فعلی تومان9/420/000 است.

تخفیف!

گاوصندوق سوپر ایران کاوه مدل620KRD_S

قیمت اصلی تومان14/956/000 بود.قیمت فعلی تومان13/750/000 است.

تخفیف!

گاوصندوق ایران کاوه مدل 720KRD

قیمت اصلی تومان14/155/000 بود.قیمت فعلی تومان14/025/000 است.

تخفیف!

گاوصندوق ایران کاوه 1020DKRD

قیمت اصلی تومان13/765/000 بود.قیمت فعلی تومان12/455/000 است.

تخفیف!

گاوصندوق الکترونیکی سدید مدل 800LE

قیمت اصلی تومان25/600/000 بود.قیمت فعلی تومان25/550/000 است.

گاوصندوق دیجیتالی چیست ؟

گاوصندوق های دیجیتالی بسیار امنیت آن بیشتر از گاوصندوق های مکانیکی است و ترکیب ساخت آن یک قفل عددی الکترونیکی یا اثرانگشت است 

گاوصندوق های دیجیتالی به چند دسته تقسیم میشود 

  1. گاوصندوق دیجیتالی خانگی 
  2. گاوصندوق دیجیتالی اداری 
  3. گاوصندوق دیحیتالی اثرانگشتی 
  4. گاوصندوق دیجیتال هتلی
  5. گاوصندوق دیجیتال کوچک /بزرگ
  6. گاوصندوق دیجیتال دیواری